VKB Neuzeug-Sierninghofen – BIC: VKBLAT2L – BLZ: 18600

Volkskreditbank AG Zws. Neuzeug-Sierninghofen

BIC VKBLAT2L

BLZ 18600

Info

Name: Volkskreditbank AG Zws. Neuzeug-Sierninghofen
Volkskreditbank AG Zws. Neuzeug-Sierninghofen
Sektor: Aktienbanken
Firmenbuchnummer:

Öffnungszeiten

VKB Neuzeug-Sierninghofen – BIC: VKBLAT2L – BLZ: 18600
Steyrtalstraße 21
4523 Neuzeug
Österreich